Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Σήμερα η περιβαλλοντική παράμετρος αποκτά ολοένα και περισσότερο σημαίνοντα ρόλο στην εκτέλεση τεχνικών έργων και εργασιών.

Ο τομέας της αδειοδότησης μπορεί να καθυστερήσει μια επένδυση, εάν δεν σχεδιαστεί υπεύθυνα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση μιας σειράς έργων και δραστηριοτήτων (Βιομηχανία, έργα υποδομής, γεωργία, κτηνοτροφία , ΑΠΕ, αρδεύσεις κ.α)

Η διεπιστημονική και σύγχρονη προσέγγιση των ζητημάτων περιβάλλοντος και εκπόνησης μελετών είναι για εμάς βασική αρχή.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, την αδειοδότηση μιας σειράς δραστηριοτήτων,το project management ενεργειακών έργων ΑΠΕ καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα περιβάλλοντος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.