Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Σήμερα η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον είναι το ζητούμενο όχι μόνο για την οικονομία αλλά και την ίδια την κοινωνία. Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ.

Η περιβαλλοντική παράμετρος θα καθορίζει όχι μόνο την εκτέλεση έργων και την εγκατάσταση μιας δραστηριότητας στο χώρο, αλλά θα ενσωματώνεται σε κάθε νέα αναπτυξιακή δραστηριότητα. Η νέα οικονομία είναι πλέον η κυκλική.

Ο τομέας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να καθυστερήσει μια επένδυση, εάν δεν σχεδιαστεί υπεύθυνα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση μιας σειράς έργων και δραστηριοτήτων (Έργα Υποδομής, Λιμενικά, Βιομηχανία, ΑΠΕ, Διαχείριση Αποβλήτων, Κτηνοτροφία, Τουρισμός κ.α.)

Η διεπιστημονική και σύγχρονη προσέγγιση των ζητημάτων περιβάλλοντος και εκπόνησης μελετών είναι για εμάς βασική αρχή. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών βασιζόμενο στο διεθνές πρότυπο ISO 9001 είναι η ταυτότητα του γραφείου μας.

Από το 2007 η ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες και αναλαμβάνει την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κύρια στην Μακεδονία και Θεσσαλία. Αποτελούμενη από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με την χρήση ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού αναλαμβάνουν την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, το project management έργων, την αδειοδότηση και παρακολούθηση έργων σε τομείς όπως η Βιομηχανία, ο Τουρισμός, η κτηνοτροφία και οι ΑΠΕ.

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα περιβάλλοντος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, για δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα συμμετέχουμε σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με θεματικό αντικείμενο το περιβάλλον, την ενέργεια και την αστική ανάπτυξη και κινητικότητα ως σύμβουλοι.

Οι Υπηρεσίες μας

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Αδειοδοτήσεις

Project Management Έργων

Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση

Μερικοί Πελάτες μας