Έκδοση άδειας πτηνοτροφικής μονάδας

Νέα έκδοση άδειας πτηνοτροφικής μονάδας Ωοτόκων όρνιθων στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Η οικοδιαχείριση ανέλαβε την εκπόνηση και την παρακολούθηση του φακέλου μέχρι την τελική του αδειοδότηση.