Έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Εκδόθηκε άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων στη Πιερία.
Η οικοδιαχείριση ανέλαβε την εκπόνηση και την παρακολούθηση της μελέτης μέχρι την τελική της αδειοδότηση.