Αδειοδότηση τουριστικών καταλυμμάτων σε Παραλία Κατερίνης και Ν. Πόρους

Ολοκληρώθηκε η συμβουλευτική υπηρεσία κατάταξης σε αστέρια και κλειδιά καθώς και η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμμάτων σε Παραλία Κατερίνης και στους Ν. Πόρους. Η ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ανέλαβε την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι και την έκδοση των πιστοποιητικών απο ΞΕΕ (για τα ξενοδοχεία) και ΕΟΤ (για τα ΕΕΔΔ).