Ολοκληρώθηκε η συμβουλευτική υπηρεσία κατάταξης σε αστέρια και η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων στην Παραλία Κατερίνης.

Ολοκληρώθηκε η συμβουλευτική υπηρεσία κατάταξης σε αστέρια καθώς και η αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων στην Παραλία Κατερίνης. Η ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ανέλαβε την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι και την έκδοση των πιστοποιητικών από το ΞΕΕ.